Czym jest medycyna zintegrowana?

Medycyna zintegrowana Krzepice

Czym jest medycyna zintegrowana? Medycyna zintegrowana, zwana też holistyczną, zakłada całościowe nastawienie do zdrowia człowieka. Świadczy to, że specjalista medycyny holistycznej lub zintegrowanej koncentruje się nie tylko na samym, najmocniej odczuwalnym przez kobietę chcącą problemie, natomiast na jego organizmie jako całości, na jaką wrzuca się wiele wpływających na siebie obszarów. Medycyna zintegrowana zakłada także dodawanie […]

Czytaj więcej